Gizlilik İlkeleri

Futboo.com ve Gizlilik Sözleşmesi

Futboo.com olarak kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak için kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

1. Futboo.com kullanıcıları tarafından elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı "Üyelik sözleşmesi” ve kullanıcı bilgilendirme formu gereğince kanunlarda belirtilen hallerde, belirlenen amaçlar ve kapsamlar içerisinde kullanabilir.

2. Kullanıcılarımızın onayı olmaksızın, kullanıcılarımıza ait olan herhangi bir veriyi, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu verilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve surette üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, telif hakkı içeren paylaşımlar, hukuka aykırı içeriklerin paylaşılması, hukuk aykırı video, resim, ses dosyası, yorum ve fotoğrafların paylaşılması halinde ivedilikle problemin giderilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır.

4. İnternet sitesi içerisinde, kullanıcılar çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle, kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, adres, firma bilgileri, telefon, veya e-posta adresleri gibi) sitenin veri tabanlarına kayıt edilecektir.

5. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda işbu gizlilik bildirimi ve kullanıcı sözleşmesi hükümleri dışında, kullanıcılara ait bilgileri aşağıda yer alan hallerde üçüncü kişilere açıklayabilir.

a) Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ vb mevzuatlar dahilinde uyulması gereken bir kural bulunması halinde,

b) Yetkili idari kurum ve/veya adli mercilerce usulüne uygun yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması halinde kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde,

6. Kullanıcı tarafından Futboocom'a üye olmak ve kampanyaya katılmak amacı ile verilen kullanıcı bilgileri, o müşteri ile iletişim kurmak, herhangi bir hukuka aykırı bir içerik olması durumunda bildirim yapmak, yeni haberleri paylaşmak, haberdar etmek, reklam ve pazarlama amaçlı kullanabilmektedir.